1 of 3
Farlig nivå 8
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Långsam Internet uppkoppling
  • System crashes
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator

System Defragmenter

Låt dig inte luras av det hjälpsamma namnet – System Defragmenter (SystemDefragmenter) är ingenting annat, än ett mycket skadligt program som försöker imitera ett realistiskt datorverktyg för skyddsoptimering, och som påstår sig kunna skanna din dator och upptäcka och åtgärda systemfel. Detta är inte sant, då System Defragmenter inte kan erbjuda något som helst skydd för din dator, och kan orsaka allvarliga, och i vissa fall även permanenta skador på ditt system. Det bästa du kan göra, är att eliminera System Defragmenter på din dator så fort den upptäcks.

Denna värdelösa applikation kommer att göra allt i sin makt för att övertyga användaren om dess äkthet, i ett försök att skinna konsumenterna på pengar. System Defragmenter är programmerad att starta med datorn varje gång den gör en uppstart. Detta kommer att säkra, att när PC:n väl är infekterad, kommer applikationen att köra fula tricks, för att försöka få användaren till panik över att datorn har blivit infekterad. Detta omfattar falska varningar och felaktiga meddelanden om att användarens hårdvara är felaktig eller sönder.
Applikationen kommer också låtsas, att den söker igenom din dator och rapportera om falska fel som uppstått. Nedan följer ett falsk meddelande, skapat av System Scan, och skall absolut inte ta emot någon som helst ersättning eller betalning från användaren, då detta är en bluff.

Ta inte programmet på allvar, vad gäller detta falska program, utrota och eliminera därför System Defragmanter, för att minimera eventuella skador på datorn. Gör ej misstaget, att underskatta den skada som detta program kan åstadkomma, försök istället att ta bort applikationen och återställ datorns hälsa så fort det bara går.

Ladda hem System Defragmenter infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för System Defragmenter hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort System Defragmenter

Filer som hör ihop med infektion (System Defragmenter):

adtdll.dll
dpnlobby32.dll
ebeprikq.exe
api-ms-win-core-misc-l1-1-032.dll
dsdmo32.dll
mspnp70cf.exe
shell.exe
AnyUCC.exe
msxslt3.exe
explorer.exe
AdobeFlashPlayer10.9.exe
dfrgsnapnt.exe
QKNqyUcYtD.exe
d3dim32.dll
ctfmon.exe
dwm.exe
exe.exe
AudioSes32.dll
jutched.exe
ComboFix.exe
cfdrive32.exe
certenc32.dll
scanner[1].exe
rpcmgr.dll
movie.exe
xgqqb.exe
nvsvc32.exe
9873c481[1].exe
lUOVvR.exe
csseqchk32.dll
gpkcsp32.dll
aecvwnndlta.exe
661889983.exe
vsbntlo.exe
dsquery32.dll
forimg.exe
mspnp54cf.exe
certhelp.dll
dmband32.dll
compobj32.dll
packupdate107_2204.exe
Directory.Eraser.exe
bbaka12.exe
m.21E6C.tmp.exe
PCMAV.exe
themedlg10.dll
go[1].exe
0.17372345120371913.exe
errorreporting.exe
rnecaxswom.exe
mema.exe
0.7632468005117614.exe
dmvnmaeshdw.exe
pdfupd.exe
85543106.exe
andy143.exe
m.2A8AE.tmp.exe
BWUnpairElevated32.dll
antivirus.exe
systemCall.exe
tasksmgr.exe
api-ms-win-core-localization-l1-1-032.dll
AphedsKjsy.exe
4685235473.exe
sshnas21.dll
cacaoweb.exe
332671538.exe
setupsmall.exe
System Defragmenter.lnk
w1
Directory.Eraser.exe
certhelp.dll
adtdll.dll
85543106.exe
~TM2B.tmp
~TM25D.tmp
yotjqf.exe
xyst.exe
xgqqb.exe
wscntfywow.exe
wmupdater.exe
wizu.exe
w32cap.dll
vsbntlo.exe
USRSVPIA32.exe
updates.exe
Ujo.exe
themedlg10.dll
tasksmgr.exe
systemCall.exe
svchost.exe
sshnas21.dll
SROKing2.0.45_1.exe
shell.exe
setupsmall.exe
senscfg32.dll
scanner[1].exe
rpcmgr.dll
rnecaxswom.exe
quupoby.exe
QKNqyUcYtD.exe
provscanxml.exe
pdfupd.exe
PCMAV.exe
packupdate107_2204.exe
openfile.exe
nvsvc32.exe
nidem.exe
msxslt3.exe
MSWDAT1032.DLL
mspnp70cf.exe
mspnp54cf.exe
msnmnns.exe
msacm3232.dll
movie.exe
mini-KMS_Activator_v1.052.exe
mema.exe
m.2D9.tmp.exe
m.2B26D.tmp.exe
m.2A8AE.tmp.exe
m.28F41.tmp.exe
m.26375.tmp.exe
m.24CF.tmp.exe
m.21E6C.tmp.exe
lUOVvR.exe
kpmpxmrdlta.exe
kna.exe
killexe.exe
kbdit32.dll
jutched.exe
jotzjyykz.sys
iologmsg32.dll
imapipage.dll
ieui32.exe
gpkcsp32.dll
go[1].exe
gdiret.exe
forimg.exe
explorer.exe
errorreporting.exe
ebeprikq.exe
dwm.exe
dsquery32.dll
dsdmo32.dll
dpnlobby32.dll
dot3ui32.dll
docprop32.dll
dmvnmaeshdw.exe
dmband32.dll
dinput832.dll
dfrgsnapnt.exe
DeviceCenter32.dll
Datei.exe
d3dx9_3032.dll
d3dim32.dll
ctfmon.exe
csseqchk32.dll
cscshl.dll
compobj32.dll
complmgr.exe
ComboFix.exe
cfdrive32.exe
cetrdetri.exe
certenc32.dll
cacaoweb.exe
BWUnpairElevated32.dll
btsendto_office32.dll
bbaka15.exe
bbaka12.exe
bbaka11.exe
batmeter32.dll
awddi532.dll
avstc.exe
avmeter32.dll
AudioSes32.dll
atl32.dll
ativtmxx32.dll
Ati2evxx32.dll
api-ms-win-core-misc-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-memory-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-localization-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-handle-l1-1-032.dll
AphedsKjsy.exe
AnyUCC.exe
antivirus.exe
andy143.exe
aecvwnndlta.exe
AdobeFlashPlayer10.9.exe
9873c481[1].exe
83519406.exe
7767468.exe
661889983.exe
4685235473.exe
3960799153.exe
332671538.exe
0.7632468005117614.exe
0.6313319657190839.exe
0.30146787084778204.exe
0.2970695557709677.exe
0.2838932302840502.exe
0.17372345120371913.exe
exe.exe
%UserProfile%\Start Menu\Programs\System Defragmenter\System Defragmenter.lnk
%UserProfile%\Start Menu\Programs\System Defragmenter
%UserProfile%\Desktop\System Defragmenter.lnk
%Temp%\maindll.dll
%Temp%\exe.log
%Temp%\exe.exe
%Temp%\[random].exe
killexe.exe
0.30146787084778204.exe
7767468.exe
~TM25D.tmp
MSWDAT1032.DLL
dinput832.dll
bbaka15.exe
iologmsg32.dll
System Defragmenter.lnk
0.2838932302840502.exe
provscanxml.exe
Datei.exe
batmeter32.dll
ieui32.exe
mini-KMS_Activator_v1.052.exe
d3dx9_3032.dll
m.2D9.tmp.exe
wmupdater.exe
Ati2evxx32.dll
updates.exe
avstc.exe
docprop32.dll
m.28F41.tmp.exe
dot3ui32.dll
bbaka11.exe
m.24CF.tmp.exe
%UserProfile%\Start Menu\Programs\System Defragmenter
SROKing2.0.45_1.exe
svchost.exe
openfile.exe
complmgr.exe
btsendto_office32.dll
yotjqf.exe
m.26375.tmp.exe

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (System Defragmenter):

sshnas21.dll
compobj32.dll
dinput832.dll
dot3ui32.dll
certhelp.dll
adtdll.dll
w32cap.dll
themedlg10.dll
sshnas21.dll
senscfg32.dll
rpcmgr.dll
msacm3232.dll
kbdit32.dll
iologmsg32.dll
imapipage.dll
gpkcsp32.dll
dsquery32.dll
dsdmo32.dll
dpnlobby32.dll
dot3ui32.dll
docprop32.dll
dmband32.dll
dinput832.dll
DeviceCenter32.dll
d3dx9_3032.dll
d3dim32.dll
csseqchk32.dll
cscshl.dll
compobj32.dll
certenc32.dll
BWUnpairElevated32.dll
btsendto_office32.dll
batmeter32.dll
awddi532.dll
avmeter32.dll
AudioSes32.dll
atl32.dll
ativtmxx32.dll
Ati2evxx32.dll
api-ms-win-core-misc-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-memory-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-localization-l1-1-032.dll
api-ms-win-core-handle-l1-1-032.dll
%Temp%\maindll.dll
Ati2evxx32.dll
d3dim32.dll
iologmsg32.dll
certenc32.dll
gpkcsp32.dll
d3dx9_3032.dll
adtdll.dll
BWUnpairElevated32.dll
dsdmo32.dll
csseqchk32.dll
docprop32.dll
dpnlobby32.dll
btsendto_office32.dll
dmband32.dll
api-ms-win-core-localization-l1-1-032.dll
rpcmgr.dll
AudioSes32.dll
certhelp.dll
api-ms-win-core-misc-l1-1-032.dll
batmeter32.dll
dsquery32.dll
themedlg10.dll

Processer att undgå (System Defragmenter):

shell.exe
mspnp54cf.exe
tasksmgr.exe
cacaoweb.exe
0.2838932302840502.exe
Directory.Eraser.exe
85543106.exe
yotjqf.exe
xyst.exe
xgqqb.exe
wscntfywow.exe
wmupdater.exe
wizu.exe
vsbntlo.exe
USRSVPIA32.exe
updates.exe
Ujo.exe
tasksmgr.exe
systemCall.exe
svchost.exe
SROKing2.0.45_1.exe
shell.exe
setupsmall.exe
scanner[1].exe
rnecaxswom.exe
quupoby.exe
QKNqyUcYtD.exe
provscanxml.exe
pdfupd.exe
PCMAV.exe
packupdate107_2204.exe
openfile.exe
nvsvc32.exe
nidem.exe
msxslt3.exe
mspnp70cf.exe
mspnp54cf.exe
msnmnns.exe
movie.exe
mini-KMS_Activator_v1.052.exe
mema.exe
m.2D9.tmp.exe
m.2B26D.tmp.exe
m.2A8AE.tmp.exe
m.28F41.tmp.exe
m.26375.tmp.exe
m.24CF.tmp.exe
m.21E6C.tmp.exe
lUOVvR.exe
kpmpxmrdlta.exe
kna.exe
killexe.exe
jutched.exe
ieui32.exe
go[1].exe
gdiret.exe
forimg.exe
explorer.exe
errorreporting.exe
ebeprikq.exe
dwm.exe
dmvnmaeshdw.exe
dfrgsnapnt.exe
Datei.exe
ctfmon.exe
complmgr.exe
ComboFix.exe
cfdrive32.exe
cetrdetri.exe
cacaoweb.exe
bbaka15.exe
bbaka12.exe
bbaka11.exe
avstc.exe
AphedsKjsy.exe
AnyUCC.exe
antivirus.exe
andy143.exe
aecvwnndlta.exe
AdobeFlashPlayer10.9.exe
9873c481[1].exe
83519406.exe
7767468.exe
661889983.exe
4685235473.exe
3960799153.exe
332671538.exe
0.7632468005117614.exe
0.6313319657190839.exe
0.30146787084778204.exe
0.2970695557709677.exe
0.2838932302840502.exe
0.17372345120371913.exe
exe.exe
%Temp%\exe.exe
%Temp%\[random].exe
explorer.exe
4685235473.exe
Datei.exe
mema.exe
QKNqyUcYtD.exe
scanner[1].exe
wmupdater.exe
ComboFix.exe
7767468.exe
Directory.Eraser.exe
ctfmon.exe
pdfupd.exe
antivirus.exe
bbaka15.exe
xgqqb.exe
m.2A8AE.tmp.exe
msxslt3.exe
mini-KMS_Activator_v1.052.exe
aecvwnndlta.exe
m.24CF.tmp.exe
systemCall.exe
svchost.exe
dfrgsnapnt.exe
dwm.exe
0.30146787084778204.exe
ebeprikq.exe
bbaka11.exe
exe.exe
m.26375.tmp.exe
0.7632468005117614.exe
cfdrive32.exe
ieui32.exe
forimg.exe
0.17372345120371913.exe
9873c481[1].exe
mspnp70cf.exe
avstc.exe
setupsmall.exe
movie.exe
PCMAV.exe
m.2D9.tmp.exe
jutched.exe
AnyUCC.exe
vsbntlo.exe
openfile.exe
dmvnmaeshdw.exe
complmgr.exe
updates.exe
go[1].exe
killexe.exe
nvsvc32.exe
332671538.exe
AphedsKjsy.exe
rnecaxswom.exe
85543106.exe
bbaka12.exe
lUOVvR.exe
packupdate107_2204.exe
m.28F41.tmp.exe
errorreporting.exe
provscanxml.exe
andy143.exe
AdobeFlashPlayer10.9.exe
yotjqf.exe
661889983.exe
m.21E6C.tmp.exe
SROKing2.0.45_1.exe

Ta bort register inlägg (System Defragmenter):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "[random]"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "exe.exe"
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.