Användnings bestämelser

PcThreat.com är ett projekt som skall hjälpa till att göra allmänheten mer vaksam mot Spyware. Webbsidan blir utvecklad av personer som har bekymmer angående dator säkerhets frågor och dom kämpar mot Spyware hot.

Läs dessa bestämelser nogrannt före du går in på Webbsidan. Det är ditt val om du använder webbsidan eller om du laddar hem software indikerar att du överensstämmer med bestämelserna. Om du inte accepterar bestämelserna, snälla sluta att använd Webbsidan då.

INFORMATION SOM DU FINNER PÅ DENNA WEBBSIDA I FORM AV BESKRIVNINGAR OCH INLÄGG –SOM ÄR- UTAN NÅGRA GARANTIER , UTTRYCK ELLER PÅSTÅENDEN, INKLUDERAR, MEN INTE RÄKNAD FÖR, DOM PÅSTÅDDA GARANTIERNA AV FÖRSÄLJNINGS FÅRMÅGAN, FITNESS FOR SPECIELLA ÄNDAMÅL. DENNA FRISKRIVNING SKALL SVARA SÅ RIKTIGT SOM MÖJLIGT I UTSTRÄCKNING INOM SITT OMRÅDE SÅ ATT UTESLUTANDET AV PÅSTÅDDA GARANTIER GES.

DIN ANVÄNDNING AV PCTHREAT.COM OCH DESS LÄNKADE SIDOR, ERBJUDANDEN OCH PRODUKTER ÄR PÅ EGEN RISK. VARKEN PCTHREAT.COM ELLER DERAS SAMARBETS PARTNER SKALL ANSVARA FÖR NÅGRA SOM HELST FÖRLUSTER DU FÅTT GENOM ATT GÅ IN PÅ WEBBSIDAN, INKLUDERAT UTAN LIMITERINGAR, ELLER PROFIT FÖRLUSTER, FÖRLORADE TILLGÅNGAR, AFFÄRS FÖRSÄMRINGAR, FÖRLUSTER AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA PÅ DIN DATOR.

Om du laddarner program vara från denna webbsida, tar du risken och ansvaret för att resultatet och programets kapacitet. PcThreat.com tar inget ansvar för programmets innehåll eller fel som kan medfölja programvaran, PcThreat.com ansvara heller inte för fel som kan uppstå i sammband med att programmet installeras och används.

Sidorna länkade till PcThreat.com är inte kontrollerade av PcThreat, och PcThreat.com tar inget ansvar för någon som helst utlagd information på dessa sidor. Länkar du en tredjes partis sida är det helt och hållet ditt ansvar, PcThreat.com har inget samman hang med webbsidans utgivare eller dess innehåll. Publisering av material som här skyddat med kopieringslagen är förbjudet så som egna komentarer, rättelser, publicering, beskrivningar dessa blir ej synliga på sidan utan raderas.

Om du bryter mot dessa bestämelser blir du portad åp PcThreat.com och all information blir raderad. All missbrukning kommer att bli polisanmäld och rättsliga åtgärder kommer som påföljd att inledas av The State of Florida.Om SSL-certifikat
pcthreat.com Webutation