Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 9
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Långsam Internet uppkoppling
  • System crashes
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator
Andra mutationer kända som:
SecurityEssentials2011 SecurityEssentials 2011 Security Essentials2011

Security Essentials 2011

Security Essentials 2011 är ett ondsinta och falskt anti- spion program som väntar på att få infektera din dators system. Vid tillfället av infiltreringen av Security Essentials 2011 eller SecurityEssentials2011 så är dom även förinställda så att dom körs automatiskt när datorn startas. Du måste vara medveten om att Security Essentials 2011 kan skaffa sig tillgång till din dators system när du som minst anar det helt utan din tillåtelse eller kännedom.

Security Essentials 2011 arbeta på följande sätt, efter att det skaffat sig tillgång till din dators system. Kommer Security Essentials 2011 att starta automatiskt när du startar datorn. Du kommer att få bevittna en påhittad system scan, med falska system scan resultat lika så som falska dator säkerhets meddelanden. Allt detta görs i ett försök att övertyga dig till att köpa den fullt licenserade versionen av Security Essentials 2011 som inte ens finns i verklighten alla. Det är allt en del av ett stort bedrägeri som har blivit designad för att kunna stjäla dina hårt förtjänade pengar.

Ladda hem Security Essentials 2011 infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för Security Essentials 2011 hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Security Essentials 2011

Filer som hör ihop med infektion (Security Essentials 2011):

GameMon.des
Ntd.exe
sedvsvc.dll
ugsoacgsco.exe
sesnaestbre.exe
wrhh.exe
win32sys.exe
pqbpqoeq.dll
%APPDATA%\Security Essentials 2011
Setup.exe
Ort.exe
6to4v32.dll
SM749_302.exe
i01g5vn.exe
hrm.dll
Svchost.exe
83884.exe
setup397121.exe
SE2010.exe
DarkCoderSc.exe
72236083.exe
shell.exe
u32.exe
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Security Essentials 2011
sed.dll
portwexexe.exe
ope305.exe
qv28188.dll
hrm.sys
Third_Party_Install.exe
udh.dll
il34219.dll
oops.exe
nbgf.exe
catdll.dll
%ALLUSERSPROFILE%\Security Essentials 2011
dwm.exe
hotfix.exe
kill.exe
csrss.exe
processxit.cpl
umdmgr.exe
RYSo40.dll
ISOIEAddOn.dll
Driver.exe
lw40881.dll
kroover.exe
mgking.exe
packupdate107_302[1].exe
Vp1.exe
169073.exe
swrac.exe
apiqq.exe
lrphyuiu.exe
94281.exe
HBLiteSA.exe
configuration.exe
wins.exe
alg.exe
fxtwmbmvpi.exe
cfdrive32.exe
mvbapp.exe
javahelper.exe
installer_MSN_Messenger__English__7_5.exe
102000.exe
1980582322.exe
pkrinstall.exe
1515039496.exe
rundll2.exe
explorer.exe
k2v8E7evJyT.exe
bbizd.exe
ope305.exe
wrhh.exe
wins.exe
win32sys.exe
Vp1.exe
umdmgr.exe
ugsoacgsco.exe
udh.dll
u32.exe
Third_Party_Install.exe
swrac.exe
Svchost.exe
SM749_302.exe
shell.exe
setup397121.exe
Setup.exe
sesnaestbre.exe
sedvsvc.dll
sed.dll
RYSo40.dll
rundll2.exe
qv28188.dll
processxit.cpl
pqbpqoeq.dll
portwexexe.exe
pkrinstall.exe
packupdate107_302[1].exe
Ort.exe
oops.exe
Ntd.exe
nbgf.exe
mvbapp.exe
mgking.exe
lw40881.dll
lrphyuiu.exe
kroover.exe
kill.exe
k2v8E7evJyT.exe
javahelper.exe
ISOIEAddOn.dll
installer_MSN_Messenger__English__7_5.exe
inlaprvp.dll
il34219.dll
i01g5vn.exe
hrm.sys
hrm.dll
hotfix.exe
HBLiteSA.exe
GameMon.des
fxtwmbmvpi.exe
explorer.exe
dwm.exe
Driver.exe
DarkCoderSc.exe
csrss.exe
configuration.exe
cfdrive32.exe
catdll.dll
bbizd.exe
apiqq.exe
alg.exe
94281.exe
83884.exe
72236083.exe
6to4v32.dll
1980582322.exe
169073.exe
1515039496.exe
102000.exe
0213702305.exe
%UserProfile%\Start Menu\Security Essentials 2011.lnk
%UserProfile%\Desktop\Security Essentials 2011.lnk
%UserProfile%\Application Data\Security Essentials 2011\sejgdls\semblgbls.cfg
%UserProfile%\Application Data\Security Essentials 2011\sejgdls\
%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Security Essentials 2011.lnk
SE2010.exe
inlaprvp.dll
0213702305.exe

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (Security Essentials 2011):

udh.dll
sedvsvc.dll
sed.dll
RYSo40.dll
qv28188.dll
pqbpqoeq.dll
lw40881.dll
ISOIEAddOn.dll
inlaprvp.dll
il34219.dll
hrm.dll
catdll.dll
6to4v32.dll
catdll.dll
sedvsvc.dll
ISOIEAddOn.dll
sed.dll
6to4v32.dll
hrm.dll
RYSo40.dll
il34219.dll
pqbpqoeq.dll
udh.dll
inlaprvp.dll
lw40881.dll
qv28188.dll

Processer att undgå (Security Essentials 2011):

Setup.exe
setup397121.exe
oops.exe
83884.exe
installer_MSN_Messenger__English__7_5.exe
Ntd.exe
ugsoacgsco.exe
swrac.exe
bbizd.exe
sesnaestbre.exe
i01g5vn.exe
nbgf.exe
94281.exe
portwexexe.exe
Svchost.exe
umdmgr.exe
Driver.exe
win32sys.exe
ope305.exe
Vp1.exe
SM749_302.exe
dwm.exe
ope305.exe
wrhh.exe
wins.exe
win32sys.exe
Vp1.exe
umdmgr.exe
ugsoacgsco.exe
u32.exe
Third_Party_Install.exe
swrac.exe
Svchost.exe
SM749_302.exe
shell.exe
setup397121.exe
Setup.exe
sesnaestbre.exe
rundll2.exe
portwexexe.exe
pkrinstall.exe
packupdate107_302[1].exe
Ort.exe
oops.exe
Ntd.exe
nbgf.exe
mvbapp.exe
mgking.exe
lrphyuiu.exe
kroover.exe
kill.exe
k2v8E7evJyT.exe
javahelper.exe
installer_MSN_Messenger__English__7_5.exe
i01g5vn.exe
hotfix.exe
HBLiteSA.exe
fxtwmbmvpi.exe
explorer.exe
dwm.exe
Driver.exe
DarkCoderSc.exe
csrss.exe
configuration.exe
cfdrive32.exe
bbizd.exe
apiqq.exe
alg.exe
94281.exe
83884.exe
72236083.exe
1980582322.exe
169073.exe
1515039496.exe
102000.exe
0213702305.exe
SE2010.exe
169073.exe
hotfix.exe
mgking.exe
k2v8E7evJyT.exe
u32.exe
configuration.exe
shell.exe
72236083.exe
wins.exe
Ort.exe
0213702305.exe
explorer.exe
wrhh.exe
mvbapp.exe
kill.exe
cfdrive32.exe
SE2010.exe
Third_Party_Install.exe
fxtwmbmvpi.exe
lrphyuiu.exe
pkrinstall.exe
kroover.exe
HBLiteSA.exe
apiqq.exe
rundll2.exe
javahelper.exe
csrss.exe
packupdate107_302[1].exe
1980582322.exe
DarkCoderSc.exe
alg.exe
1515039496.exe
102000.exe

Ta bort register inlägg (Security Essentials 2011):

HKEY_CURRENT_USER\Software\SE2010
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3F2BBC05-40DF-11D2-9455-00104BC936FF}
HKEY_CLASSES_ROOT\SE2010.DocHostUIHandler
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "updatesst"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "Shell" = "%UserProfile%\Application Data\Security Essentials 2011\SE2010.exe"
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.