Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 4
Typ: Potentiellt Oönskat Program
Gemensamma infektionssymtom:
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse

Software Version Updater

Software Version Updater är ett program som installeras tillsammans med diverse andra program som måste uppdateras regelbundet. Det kan installeras tillsammans med gratis webbläsare, webbläsartillägg och webbläsar-add-on som skickar flertalet kuponger och erbjudanden. Uppdateringarna är nödvändiga för att programmet ska fungera. Därför söker Software Version Updater efter relevanta uppdateringar och installerar dom automatiskt.

Software Version Updater är inte ett självständigt program. Det installeras tillsammans med ett annat större program och användaren informeras om installationen. I licensavtalet står det vanligen att programmet kommer att uppdateras regelbundet. Om du till exempel oavsiktligt installerar ett webbläsar-add-on som visar kuponger och erbjudanden och du vill ta bort det så är det viktigt att även ta bort Software Version Updater. Uppdateringsprogrammet finns i registret %LOCALAPPDATA% med namnet Updater.exe. Du kan även kolla efter processen Updater.exe i din Aktivitetshanterare.

Det har upptäckts att Software Version Updater kan installeras av White Smoke som är ett verktygsfält för webbläsare, CouponDropDown som är ett webbläsartillägg som visar diverse kuponger och annonser och Search Protect från Conduit och många andra program. Vill du bli av med det oönskade webbläsarprogrammet? Glöm inte att ta bort Software Version Updater som redan flaggats som elakartat av många säkerhetsexperter.

Det oönskade programmet skapar en registerpost i HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun för att kunna köras varje gång systemet startas. Förutom det så borde du ha i åtanke att efter att du endast avinstallerat det oönskade webbläsar-add-onet kan Software Version Updater ladda ner samma program igen. Du blir då utsatt ännu en gång för till exempel irriterande pop-upp-kuponger och annonser från tredje part.

För att kunna ta bort Software Version Updater, implementera SpyHunter som är ett mycket kraftfullt borttagningsverktyg för spionprogram. Installera det på en gång om du vill försäkra dig om att du säkert kan söka på Internet. SpyHunter kan enkelt upprätthålla säkerheten i systemet. Programmet kommer också att spara dig tid då det kör automatiska systemskanningar. Om du vill skyddas av ett professionellt program är SpyHunter allt du behöver.

Ladda hem Software Version Updater infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för Software Version Updater hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Software Version Updater

Filer som hör ihop med infektion (Software Version Updater):

windowsupdatekb12695__7428_il166618.exe
windowsupdatekb12695__7428_il98.exe
windowsupdatekb12695__7428_il28026.exe
windowsupdatekb12695__7428_il50685.exe
Bundle_NationZoom.exe
windowsupdatekb12695__7428_il213171.exe
windowsupdatekb12695__7428_il77.exe
windowsupdatekb12695__7428_il29343.exe
Manager.exe
cmdidx.exe
windowsupdatekb12695__7428_il33184.exe
windowsupdatekb12695__7428_il581513.exe
windowsupdatekb12695__7428_il155425.exe
igfx32.exe
Updater.exe
WindowsUpdateKB12694__4914_il4556233.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il29343_26.exe
windowsupdatekb12695__7428_il739991.exe
windowsupdatekb12695__7428_il67078_26.exe
ktip.exe
windowsupdatekb12695__7428_il78052.exe
BitTorrent.exe
windowsupdatekb12695__7428_il31477.exe
windowsupdatekb12695__7428_il22.exe
windowsupdatekb12695__7428_il112566.exe
windowsupdatekb12695__7428_il60096.exe
windowsupdatekb12695__7428_il41183.exe
windowsupdatekb12695__7428_il310451.exe
windowsupdatekb12695__7428_il71413.exe
chromebrowser.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il10.exe
amztab.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il35.exe
windowsupdatekb12695__7428_il182584.exe
windowsupdatekb12695__7428_il216282.exe
windowsupdatekb12695__7428_il203482.exe
WindowsUpdateKB12694__7428_il4556233.exe
windowsupdatekb12695__7428_il849779.exe
windowsupdatekb12693__7428_il3397191.exe
windowsupdatekb12695__7428_il127218.exe
cohc.exe
windowsupdatekb12695__7428_il32105.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il91657.exe
windowsupdatekb12695__7428_il410878.exe
endax.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il4101865.exe
windowsupdatekb12695__7428_il67078.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il5142076.exe
nplus.exe

Processer att undgå (Software Version Updater):

windowsupdatekb12695__7428_il581513.exe
windowsupdatekb12695__7428_il28026.exe
chromebrowser.exe
windowsupdatekb12695__7428_il112566.exe
Updater.exe
nplus.exe
windowsupdatekb12695__7428_il31477.exe
ktip.exe
endax.exe
windowsupdatekb12695__7428_il310451.exe
windowsupdatekb12695__7428_il127218.exe
windowsupdatekb12695__7428_il50685.exe
windowsupdatekb12695__7428_il155425.exe
Manager.exe
WindowsUpdateKB12694__4914_il4556233.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il91657.exe
windowsupdatekb12695__7428_il67078.exe
windowsupdatekb12695__7428_il33184.exe
windowsupdatekb12695__7428_il78052.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il10.exe
windowsupdatekb12695__7428_il166618.exe
windowsupdatekb12695__7428_il216282.exe
windowsupdatekb12695__7428_il67078_26.exe
igfx32.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il4101865.exe
amztab.exe
windowsupdatekb12695__7428_il410878.exe
windowsupdatekb12695__7428_il29343.exe
cohc.exe
WindowsUpdateKB12694__7428_il4556233.exe
windowsupdatekb12695__7428_il213171.exe
windowsupdatekb12695__7428_il22.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il35.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il29343_26.exe
windowsupdatekb12695__7428_il77.exe
windowsupdatekb12695__7428_il98.exe
WindowsUpdateKB12695__7428_il5142076.exe
windowsupdatekb12695__7428_il203482.exe
Bundle_NationZoom.exe
cmdidx.exe
windowsupdatekb12695__7428_il849779.exe
windowsupdatekb12695__7428_il41183.exe
windowsupdatekb12695__7428_il739991.exe
windowsupdatekb12695__7428_il32105.exe
windowsupdatekb12695__7428_il60096.exe
BitTorrent.exe
windowsupdatekb12695__7428_il71413.exe
windowsupdatekb12693__7428_il3397191.exe
windowsupdatekb12695__7428_il182584.exe
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.