Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 9
Typ: Browser Hijacker
Gemensamma infektionssymtom:
 • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
 • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
 • Konstig Verktygs list installerad utan din tillåtelse
 • Kan inte ändra min hemsida
 • Störande popup meddelanden
Infektion Video Conduit virus

Conduit virus

Har du lokaliserat Conduit-viruset som körs i ditt operativsystem? Den första punkten som måste adresseras under diskussionen av det potentiella hotet är dess kategori. Som våra forskare har påvisat är det här inte ett virus trots att många datoranvändare tror att det är det på grund av dess misstänksamma aktiviteter som relaterar till det. När du installerar Conduit software i din dator visas du alltid för ett installeringsprogram som omber dig att bekräfta installationen av övriga annonserade program som PasswordBox, TuneUp Utilities eller Conduit sökverktyg. I vissa fall ställs dessa program in för att installeras i din PC automatiskt om du trycker på den gemensamma Installerings/ Acceptera-knappen. Självklart ska du inte behandla ett program som elakartat om det inte utgör något hot. Det finns dock ett antal anledningar till varför vi rekommenderar att du tar bort Conduit-relaterade program.

Conduit är en plattform som används för att skapa flera olika program. Det finns hundratals olika välkända Conduit Community Toolbars som du redan kan ha stött på. Vissa av verktygsfälten är Nvstech Toolbar, Bitlord Toolbar, Oscar Delta Toolbar och Metacrawler Toolbar. Om du installerar programmet i webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer utan att fokusera på installationsprogrammet kan du överraskas av extra installerade program. Det är mycket möjligt att du hittar search.conduit.com inställd som din standard-sökmotor och startsida för alla dina webbläsare. Även om sökmotorn inte ser pålitlig ut rekommenderar vi dig att inte använda den eftersom det troligaste är att den omdirigerar dig till diverse oönskade hemsidor. Till exempel kan sökmotorn enkelt omdirigera dig till google.com/search vilket inte är riskabelt men dock tämligen o-önskvärt. Om du vill använda Googles sökfunktion bör du ersätta den opålitliga search.conduit.com utan vidare betänkande.

För att kunna radera det så-kallade Conduit-viruset från ditt Windows operativsystem och påverkade webbläsare kan du antingen följa den manuella borttagningsguiden nedan eller installera ett automatiskt upptäckts- och borttagningsprogram av malware. Utan tvekan råder vi dig att använda autentiska säkerhetsprogram för att radera det oönskade programmet då det är det som kommer att hjälpa dig att skydda ditt operativsystem även i framtiden. Observera att om du installerar det här programmet kommer du fortfarande att behöva radera oönskade sökverktyg vilket du kan göra manuellt genom att följa steg 2 av instruktionerna nedan.

Borttagning Av Conduit virus

Windows Vista/7

 1. Klicka på Start - > Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Avinstallera program.
 3. Dubbelklicka på programmet du vill ta bort.

Windows XP

 1. Öppna Startmenyn och klicka på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Lägg Till eller Ta Bort Program.
 3. Välj det program som du vill ta bort och klicka på Ta Bort-knappen.

Windows 8

 1. Tryck och håll inneWindows-knappen och tryck på R.
 2. Knappa in kontrollpanelen i rutan och klicka OK.
 3. Klicka Avinstallera ett program.
 4. Dubbelklicka på det oönskade programmet.

Ta bort Conduit virus från dina webbläsare

Internet Explorer

 1. Tryck Alt+T och klicka på Internetalternativ.
 2. I fliken Avancerat klicka på Återställ.
 3. Markera rutan och klicka på Återställ.
 4. Klicka på Stäng.

Mozilla Firefox

 1. Tryck Alt+H.
 2. Klicka på Felsökningsinformation.
 3. Välj Återställ Firefox - > Återställ Firefox - > Återställ.

Google Chrome

 1. Tryck Alt+T.
 2. Gå till Verktyg - > Tillägg.
 3. Ta bort det oönskade add-onet.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. Hitta sektionenVid Start och klicka ett av alternativen.
 6. Klicka på Inställningar.
 7. I sektionen Sök klicka på Hantera och ändra din sök-leverantör.
Ladda hem Conduit virus infektion scanner
 • Snabb & tästad lösning för Conduit virus hot borttagning.
 • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Conduit virus

Filer som hör ihop med infektion (Conduit virus):

SpSetup.exe
CltMngSvc.exe
tbhelper.dll
ekneeicf.dll
ChromeInstaller.exe
prxtbrad0.dll
prxConduitEngine.dll
Setup.exe
tbHot1.dll
SPVC64Loader.dll
%LOCALAPPDATA%\Conduit
TBHostSupport.dll
avayvaxvaa.exe
stub.exe
SPVC32Loader.dll
tbsoft.dll
TBMessagingHost.exe
prxtbuTor.dll
ConduitInstaller.exe
ValueApps.exe
ConduitRBCB_e1v0.exe
ubitz.exe
TBVerifier.dll
MlsUI.exe
inventoria.exe
%PROGRAMFILES(x86)%\Conduit
avayvxvaxc.exe
fogiohohcp.dll
avaxvbxvgx.exe
PluginsWhiteListing.dll
fhgc.dll
ConduitCrashHandler.exe
ldrtbAsha.dll
ConduitHelper.exe
tb_Conduit.exe
mconduitinstaller.exe
prxtbSea2.dll
NativeMessagingApp.exe
uninstall.exe
avaxvyyvyd.exe
MLSClient.AutoUpdateService.exe
ToolbarService.exe
ValueAppsLoader.dll
ctbe.exe
SocialSearchBar_AppToolbarHelper.exe
avaxvyyvyf.exe
avaxvxvcxe.exe
%PROGRAMFILES%\Conduit
PwmNativeMessaging.exe
ConduitEngine.dll
spch.exe
%UserProfile%\AppData\LocalLow\Conduit
avayvaxxvae.exe
ldrtbDVDV.dll
ConduitUninstaller.exe
ieLogic.exe
prxtbInte.dll
TBHostSupport_0.dll
tbcore3.dll
The_Pirate_Bay.exe
tbfree.dll
service.exe
NativeMessageHost.exe
avaxvyvax.exe
yrhs0nud.sy3.exe
APISupport.dll
BackgroundContainer.dll
file.exe
prxtbWin2.dll
pcreg.exe
prxtbFree.dll
avaavxvyex.exe
UninstallerUI.exe
prxtbVafm.dll
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Conduit

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (Conduit virus):

ldrtbAsha.dll
prxConduitEngine.dll
SPVC64Loader.dll
prxtbuTor.dll
tbfree.dll
APISupport.dll
TBVerifier.dll
prxtbVafm.dll
prxtbrad0.dll
tbsoft.dll
prxtbFree.dll
ekneeicf.dll
tbHot1.dll
BackgroundContainer.dll
fogiohohcp.dll
fhgc.dll
SPVC32Loader.dll
PluginsWhiteListing.dll
TBHostSupport.dll
prxtbWin2.dll
prxtbSea2.dll
tbcore3.dll
ValueAppsLoader.dll
tbhelper.dll
ldrtbDVDV.dll
prxtbInte.dll
ConduitEngine.dll
TBHostSupport_0.dll

Processer att undgå (Conduit virus):

SpSetup.exe
ValueApps.exe
pcreg.exe
ToolbarService.exe
avaxvxvcxe.exe
uninstall.exe
PwmNativeMessaging.exe
tb_Conduit.exe
spch.exe
The_Pirate_Bay.exe
ieLogic.exe
ConduitRBCB_e1v0.exe
Setup.exe
ConduitUninstaller.exe
avayvaxvaa.exe
avayvxvaxc.exe
ctbe.exe
avayvaxxvae.exe
inventoria.exe
avaavxvyex.exe
yrhs0nud.sy3.exe
CltMngSvc.exe
mconduitinstaller.exe
MlsUI.exe
NativeMessageHost.exe
UninstallerUI.exe
ConduitHelper.exe
ConduitInstaller.exe
file.exe
stub.exe
NativeMessagingApp.exe
ubitz.exe
avaxvyyvyf.exe
avaxvbxvgx.exe
avaxvyvax.exe
TBMessagingHost.exe
ChromeInstaller.exe
avaxvyyvyd.exe
SocialSearchBar_AppToolbarHelper.exe
service.exe
ConduitCrashHandler.exe
MLSClient.AutoUpdateService.exe

Ta bort register inlägg (Conduit virus):

Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
Software\AppDataLow\Software\Conduit
Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.