1 of 3
Farlig nivå 9
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Visa kommersiell annonser
  • Långsam Internet uppkoppling
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator
Andra mutationer kända som:

Total Security

Total Security (även känd som TotalSecurity) är ett nytt falskt anti- spion program. Total Security är en kopia av Total Virus Protection (även känd som TotalVirusProtection). Total Security kan bli installerat på användarens dators system med hjälp från falska video codec installationer vilket som kommer med en Trojansk häst så som Trojan Vundo, malware och till och med virus. När väl användarens dator blivit infekterad så kommer det att börja visa upp falska säkerhets varningar och falska scan rapporter.

Denna falska annonsering gör för att skrämmas och för att tvinga användare till att köpa den “fullt” licenserade versionen eller att ladda ner Total Security programmet för att minska “problemen”. Total Security kommer att skapa ondsinta system fels pop-up meddelanden för att skrämma dig och tvinga användaren till att köpa den “fullt” licenserade versionen för att du skall kunna radera dom upp listade “problemen”.
Total Security skall raderas direkt från användarens dator system för att undvika onödiga problem.

Ladda hem Total Security infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för Total Security hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Total Security

Filer som hör ihop med infektion (Total Security):

17707184.exe
13128284.exe
18305624.exe
11270154.exe
14597344.exe
19345624.exe
18804534.exe
10716404.exe
17076094.exe
11580934.exe
16864684.exe
15249214.exe
10507654.exe
13147964.exe
18209214.exe
19212184.exe
10490784.exe
15055154.exe
18597034.exe
10864374.exe
17871404.exe
12125004.exe
12526264.exe
11242504.exe
19897964.exe
16279534.exe
13548754.exe
10990784.exe
16636524.exe
14981564.exe
10905464.exe
14354814.exe
12118904.exe
19393284.exe
19844534.exe
13150464.exe
17771874.exe
17116404.exe
10465004.exe
12736254.exe
14458594.exe
10428904.exe
10686874.exe
12367184.exe
14555314.exe
13479064.exe
11985784.exe
11272184.exe
18022964.exe
12763754.exe
10841714.exe
16849224.exe
19695784.exe
16002034.exe
12895934.exe
14696874.exe
10808594.exe
11462034.exe
11160154.exe
13150464.exe
12796254.exe
12101874.exe
17076094.exe
16599374.exe
12118904.exe
10512034.exe
10755004.exe
18597034.exe
16864684.exe
14555314.exe
19695784.exe
16429104.exe
10680464.exe
16849224.exe
12931874.exe
11242504.exe
16630934.exe
17503594.exe
11350624.exe
13451094.exe
11608414.exe
13444064.exe
13155934.exe
11142344.exe
10804064.exe
12537344.exe
15667184.exe
16867774.exe
10694534.exe
11340004.exe
11086714.exe
12132034.exe
16855934.exe
11548124.exe
18994614.exe
11592814.exe
13118904.exe
10437034.exe
10501404.exe
10816254.exe
95376246.exe
10912184.exe
10936254.exe
11290934.exe
10832964.exe
91038586.exe
94706866.exe
1525774308.exe
376558508.exe
1313304888.exe
14676564.exe
10539214.exe
11056254.exe
11647654.exe
16825624.exe
13739374.exe
13573594.exe
19725574.exe
13645464.exe
13934844.exe
17248364.exe
14349374.exe
16787504.exe
13633124.exe
18843754.exe
12119114.exe
17167034.exe
12619534.exe
17670464.exe
17284534.exe
11760314.exe
19931874.exe
17524844.exe
11329684.exe
19844534.exe
15366254.exe
12526264.exe
14696874.exe
11829084.exe
18225784.exe
10829374.exe
10135624.exe
16002034.exe
13820314.exe
19348434.exe
12736254.exe
14034064.exe
16096714.exe
10716404.exe
10905464.exe
19897964.exe
12367184.exe
19971094.exe
10990784.exe
10428904.exe
11039534.exe
10507654.exe
13513904.exe
11270154.exe
17707184.exe
10465004.exe
18209214.exe
11062654.exe
18804534.exe
19345624.exe
10298904.exe
17771874.exe
11160154.exe
19495624.exe
14354814.exe
10496254.exe
17116404.exe
14458594.exe
14287184.exe
13669534.exe
12763754.exe
18305624.exe
10451094.exe
11417184.exe
13975154.exe
15349844.exe
15249214.exe
19393284.exe
10323594.exe
15627184.exe
18921094.exe
16636524.exe
15027184.exe
11462034.exe
10177964.exe
10864374.exe
10266714.exe
19100004.exe
10490784.exe
10841714.exe
16279534.exe
14981564.exe
14755154.exe
11272184.exe
10808594.exe
11774064.exe
13548754.exe
13128284.exe
14444684.exe
14328754.exe
17871404.exe
10686874.exe
19820464.exe
12125004.exe
19769844.exe
14597344.exe
12927654.exe
11467504.exe
11198754.exe
13147964.exe
19212184.exe
19894864.exe
15055154.exe
13479064.exe
12895934.exe
11985784.exe
11580934.exe
18022964.exe
tsc.exe
winsource.dll
19820464.exe
12796254.exe
10323594.exe
11062654.exe
14444684.exe
19348434.exe
10496254.exe
tsc.exe
10451094.exe
11829084.exe
14034064.exe
19769844.exe
19894864.exe
19495624.exe
10266714.exe
14287184.exe
14328754.exe
12931874.exe
11417184.exe
11039534.exe
winsource.dll
11774064.exe
11467504.exe
15349844.exe
19100004.exe
16429104.exe
%ProgramFiles%\tsc
13975154.exe
14755154.exe
12927654.exe
10680464.exe
13513904.exe
18921094.exe
%ProgramFiles%\Total Security
11198754.exe
10177964.exe
13820314.exe
10298904.exe
19971094.exe
16096714.exe
15027184.exe
Uninstall TSC.lnk
15627184.exe
15366254.exe

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (Total Security):

winsource.dll

Processer att undgå (Total Security):

19897964.exe
18921094.exe
10686874.exe
12526264.exe
10323594.exe
11829084.exe
13150464.exe
13479064.exe
19820464.exe
15249214.exe
13147964.exe
10905464.exe
12118904.exe
18804534.exe
14328754.exe
14287184.exe
10990784.exe
19844534.exe
17116404.exe
10841714.exe
15366254.exe
11270154.exe
11417184.exe
14755154.exe
19348434.exe
18305624.exe
10507654.exe
10266714.exe
10716404.exe
12763754.exe
14981564.exe
10496254.exe
19769844.exe
14696874.exe
12927654.exe
17871404.exe
13150464.exe
12796254.exe
12101874.exe
17076094.exe
16599374.exe
12118904.exe
10512034.exe
10755004.exe
18597034.exe
16864684.exe
14555314.exe
19695784.exe
16429104.exe
10680464.exe
16849224.exe
12931874.exe
11242504.exe
16630934.exe
17503594.exe
11350624.exe
13451094.exe
11608414.exe
13444064.exe
13155934.exe
11142344.exe
10804064.exe
12537344.exe
15667184.exe
16867774.exe
10694534.exe
11340004.exe
11086714.exe
12132034.exe
16855934.exe
11548124.exe
18994614.exe
11592814.exe
13118904.exe
10437034.exe
10501404.exe
10816254.exe
95376246.exe
10912184.exe
10936254.exe
11290934.exe
10832964.exe
91038586.exe
94706866.exe
1525774308.exe
376558508.exe
1313304888.exe
14676564.exe
10539214.exe
11056254.exe
11647654.exe
16825624.exe
13739374.exe
13573594.exe
19725574.exe
13645464.exe
13934844.exe
17248364.exe
14349374.exe
16787504.exe
13633124.exe
18843754.exe
12119114.exe
17167034.exe
12619534.exe
17670464.exe
17284534.exe
11760314.exe
19931874.exe
17524844.exe
11329684.exe
19844534.exe
15366254.exe
12526264.exe
14696874.exe
11829084.exe
18225784.exe
10829374.exe
10135624.exe
16002034.exe
13820314.exe
19348434.exe
12736254.exe
14034064.exe
16096714.exe
10716404.exe
10905464.exe
19897964.exe
12367184.exe
19971094.exe
10990784.exe
10428904.exe
11039534.exe
10507654.exe
13513904.exe
11270154.exe
17707184.exe
10465004.exe
18209214.exe
11062654.exe
18804534.exe
19345624.exe
10298904.exe
17771874.exe
11160154.exe
19495624.exe
14354814.exe
10496254.exe
17116404.exe
14458594.exe
14287184.exe
13669534.exe
12763754.exe
18305624.exe
10451094.exe
11417184.exe
13975154.exe
15349844.exe
15249214.exe
19393284.exe
10323594.exe
15627184.exe
18921094.exe
16636524.exe
15027184.exe
11462034.exe
10177964.exe
10864374.exe
10266714.exe
19100004.exe
10490784.exe
10841714.exe
16279534.exe
14981564.exe
14755154.exe
11272184.exe
10808594.exe
11774064.exe
13548754.exe
13128284.exe
14444684.exe
14328754.exe
17871404.exe
10686874.exe
19820464.exe
12125004.exe
19769844.exe
14597344.exe
12927654.exe
11467504.exe
11198754.exe
13147964.exe
19212184.exe
19894864.exe
15055154.exe
13479064.exe
12895934.exe
11985784.exe
11580934.exe
18022964.exe
tsc.exe
19212184.exe
19695784.exe
14444684.exe
12125004.exe
16279534.exe
12931874.exe
10298904.exe
19495624.exe
10864374.exe
15027184.exe
13975154.exe
19100004.exe
11985784.exe
19894864.exe
10680464.exe
17076094.exe
10451094.exe
13548754.exe
19971094.exe
17707184.exe
16864684.exe
16002034.exe
16429104.exe
11062654.exe
11462034.exe
11242504.exe
16636524.exe
10465004.exe
11198754.exe
13128284.exe
11774064.exe
18209214.exe
12367184.exe
tsc.exe
11272184.exe
10808594.exe
12796254.exe
14555314.exe
11580934.exe
12736254.exe
19393284.exe
15055154.exe
10177964.exe
16849224.exe
10490784.exe
17771874.exe
18597034.exe
19345624.exe
15349844.exe
14458594.exe
13513904.exe
11160154.exe
10428904.exe
14034064.exe
12895934.exe
16096714.exe
13820314.exe
14597344.exe
11467504.exe
14354814.exe
11039534.exe
15627184.exe
18022964.exe

Ta bort register inlägg (Total Security):

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D263FA6D-84CC-48A8-9AF6-C664362B7A5B}
RUNNING PROGRAM\tsc.exe
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ TSC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 18022964
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 11580934
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 11985784
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 12895934
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 13479064
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 15055154
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 19894864
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 19212184
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 13147964
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ 11198754
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\
Disclaimer

Kommentarer

  1. Dragon Jan 22, 2014

    That really cartupes the spirit of it. Thanks for posting.

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.