Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 9
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Långsam Internet uppkoppling
  • System crashes
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator
Andra mutationer kända som:
Internet Security Suite , InternetAntivirus 2011

Internet Antivirus 2011

Internet Antivirus 2011 eller InternetAntivirus2011 är ännu ett annat kraftfullt falskt anti- spion program som kan orsaka att hela din dators system trillar ihop eller att bli totalt förstörd. Om du får erbjudandet om en fullt licenserad version av Internet Antivirus 2011, som I sin tur utlovar att ta bort alla aktiva hoten från din dator, så gör inte misstaget av att falla för detta erbjudande. Sanningen är den att det inte ens finns någon full version; utan att alltt är en enda stor blåsning för att försöka att komma åt dina hårt förtjänade pengar. Internet Antivirus 2011 är farligt och det måste bli behandlat som något farligt.

För att ta bort Internet Antivirus 2011 från din dator, så är det mycket viktigt att du använder dig av ett pålitligt anti- spion borttagnings produkt som kan både leta reda på och även ta bort Internet Antivirus 2011 helt automatiskt åt dig. Du kan försöka med en manuell borttagnings process, men då måste du vara medveten o matt om du skulle göra något fel, så löper du risken att tillföra ännu mer skada till din redan hart utsatta dator.

Ladda hem Internet Antivirus 2011 infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för Internet Antivirus 2011 hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Internet Antivirus 2011

Filer som hör ihop med infektion (Internet Antivirus 2011):

SYSMON64X.EXE
svchost.exe
SM1dc_302.exe
setup_build319.exe
setupupdater0010.exe
setupupdater0002.exe
setupfile0909.exe
setupbinarymodule710.exe
setup715newver0015.exe
owrncsxema.exe
ofbythe.exe
lumavi.exe
DAT1B.tmp.exe
cntprot.exe
20700933.exe
070700Setup.exe
0015modulesetup.exe
windows_update_AccbhBBCAcfJeJe.exe
theforby.exe
services.exe
outor.exe
oroutthe.exe
onby.exe
ofoutbyfor.exe
offor.exe
ofand.exe
LiveSS.exe
install.exe
inor.exe
inatout.exe
forforthe.exe
byby.exe
atat.exe
andat.exe
IAe65_328.exe
IA5b1_2194.exe
IA4ab_2035.exe
IA369_289.exe
IA2d5_2228.exe
IA1cd_2211.exe
IA007_287.exe
%Programs%\Internet Antivirus 2011.lnk
%StartMenu%Internet Antivirus 2011.lnk
%Recent%\tempdoc.tmp
%Recent%\ppal.drv
%Recent%\PE.dll
%Recent%\pal.exe
%Recent%\kernel32.dll
%Recent%\fan.drv
%Recent%\exec.exe
%Recent%\energy.exe
%Recent%\eb.sys
%Recent%\delfile.sys
%Recent%\DBOLE.drv
%Recent%\CLSV.sys
%Recent%\CLSV.exe
%Recent%\cid.tmp
%Recent%\ANTIGEN.drv
%Recent%\ANTIGEN.dll
%Desktop%\Internet Antivirus 2011.lnk
%AppData%\Internet Antivirus 2011\Instructions.ini
%AppData%\Internet Antivirus 2011
%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Internet Antivirus 2011.lnk
%CommonAppData%\[random]\Quarantine Items
%CommonAppData%\[random]\[random].exe
%CommonAppData%\[random]\Internet Antivirus 2011.exe
%CommonAppData%\[random]\[random].mof
%CommonAppData%\[random]

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (Internet Antivirus 2011):

%Recent%\PE.dll
%Recent%\kernel32.dll
ANTIGEN.dll

Processer att undgå (Internet Antivirus 2011):

svchost.exe
SM1dc_302.exe
setup_build319.exe
setupupdater0010.exe
setupupdater0002.exe
setupfile0909.exe
setupbinarymodule710.exe
setup715newver0015.exe
owrncsxema.exe
ofbythe.exe
lumavi.exe
DAT1B.tmp.exe
cntprot.exe
20700933.exe
070700Setup.exe
0015modulesetup.exe
windows_update_AccbhBBCAcfJeJe.exe
theforby.exe
services.exe
outor.exe
oroutthe.exe
onby.exe
ofoutbyfor.exe
offor.exe
ofand.exe
LiveSS.exe
install.exe
inor.exe
inatout.exe
forforthe.exe
byby.exe
atat.exe
andat.exe
IAe65_328.exe
IA5b1_2194.exe
IA4ab_2035.exe
IA369_289.exe
IA2d5_2228.exe
IA1cd_2211.exe
IA007_287.exe
pal.exe
energy.exe
CLSV.exe
[random].exe
Internet Antivirus 2011.exe

Ta bort register inlägg (Internet Antivirus 2011):

HKCR\MSSSys.DocHostUIHandler
HKCU\Software\3
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run “Internet Antivirus 2011″
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.