1 of 6
Farlig nivå 9
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Långsam Internet uppkoppling
  • System crashes
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator

File Restore

File Restore är snarare ett hot än det hjälpsamma program som det utger sig för att vara. Det ursprungliga originalet vittnar om dess bristande styrka. Detta är en del av dem vitt spridda sabotageprogram som har spridits de senaste månaderna på internet. File Restore beter sig på nästan samma sätt som GUI. Detta oseriösa optimeringsprogram gör det svårt för dig att använda din dator på grund av dess otäcka störningar. För det första, tar det sig in i din dator utan ditt godkännande eller vetskap. Med andra ord, den biter sig fast i ditt system och attackerar indirekt din dator. I normala fall frågar alltid din dator om ditt godkännande vid en eventuell installering. Det gör alltså inte denna fräcka bov.

När File Restore väl har gjort sitt infiltreringsjobb på din dator, kommer den att gå rakt på sitt verkliga uppdrag – att lura dig att tro att din dator är sönder. File Restore talar t.ex om för dig att ett hårddiskfel som har inträffat när du försöker starta vissa program, eller att hårdisken ej kan hittas. Detta är en bluff, och är en del av det intrikata spelet för att lura av dig på pengar. När en scanning har skett av din dator, kommer du få felrapporter av allehanda slag. Programmet kommer att råda dig att köpa en uppgraderad version för att kunna åtgärda alla dessa fel, och “hjälpa” dig att återställa ditt operativsystemt. Lita aldrig på detta programmet. Ställ dig i första hand en fråga – har du själv godkänt att detta program skall installeras? Svaret blir naturligtvis nej. File Restore är ingenting annat än ett aggressivt program som vill lura dig på dina surt tjänade pengar. Slösa inte din tid och energi på detta program – se istället till att få bort det så fort som möjligt.

Ladda hem File Restore infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för File Restore hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort File Restore

Filer som hör ihop med infektion (File Restore):

%UserProfile%\Desktop\File Restore.lnk
%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\File_Restore.lnk
%Temp%\smtmp\4
%Temp%\smtmp\3
%Temp%\smtmp\2
%Temp%\smtmp\1
%Temp%\smtmp\
%StartMenu%\Programs\File Restore\Uninstall File Restore.lnk
%StartMenu%\Programs\File Restore\File Restore.lnk
%StartMenu%\Programs\File Restore\
%CommonAppData%\-[Random file name]
%CommonAppData%\[Random file name]
%CommonAppData%\[Random file name].exe

Processer att undgå (File Restore):

%CommonAppData%\[Random].exe

Ta bort register inlägg (File Restore):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Download "CheckExeSignatures" = 'no'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main "Use FormSuggest" = "Yes"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main "Use FormSuggest" = 'Yes'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced "Hidden" = '0'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced "ShowSuperHidden" = '0'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings "CertificateRevocation" = '0'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings "WarnonBadCertRecving" = '0'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop "NoChangingWallPaper" = '1'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations "LowRiskFileTypes" = '.zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat;.com;.cmd;.reg;.msi;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;.scr;'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments "SaveZoneInformation" = '1'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer "NoDesktop" = '1'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "DisableTaskMgr" = '1'
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "[Random file name]"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "[Random file name].exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system "DisableTaskMgr" = '1'
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.