Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 5
Typ: Browser Plugin
Gemensamma infektionssymtom:
 • Visa kommersiell annonser
 • Kan inte ändra min hemsida
 • Störande popup meddelanden

Delta-Search.com

Delta-search.com är en hemsida som du omdirigeras till när du installerar Delta Search webbläsar-plugin i din dator. Detta program är kompatibelt med Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Även om Delta-Search.com ofta anses vara en webbläsarkapare så infekterar den inte din dator i hemlighet. Användare installerar ofta Delta-Search.com själva antingen från den officiella hemsidan som drivs av Conduit Ltd eller via hopbuntade nedladdningar. Sådana webbläsar-plugin packas ofta ihop med gratisprogram som du laddar ner från diverse hemsidor. Om du inte vill få din startsida ändrad till Delta-Search.com så måste du vara mer uppmärksam under installationen eller ta bort pluginet helt och hållet.

Då det ofta kan vara hopbuntat med gratisprogram så associeras Delta-Search.com ofta med babylon.com och Babylon Toolbar. Förutom det så är det också direkt kopplat till hela familjen Conduit toolbars, som Eazel Toolbar, Cool Mirage Ltd och så vidare. Om du går igenom Licensavtalet på den officiella hemsidan så kommer du att se att Delta-search.com informerar användare om användandet av cookies for att kunna lagra information som distribueras och erbjuds via Delta-search.com eller Delta Toolbar:

Vi använder cookies för att lagra en kod som anger en distributionskälla för Delta Toolbar. Denna information tillåter oss att skilja program åt i syfte att kompensera tredje part som distribuerar vår produkt och för att analysera retention och användande på en aggregerad basis.

Generellt är Delta-search.com ett vittspritt webbläsar-plugin som mestadels har laddats ner och installerats av användare i Europa. Dock har användare i Kanada, USA, Argentina, Indien och Australien och klagat på detta add-on.

Faktum är att du kan välja huruvida du vill att din startsida ska ändras eller inte under installationen av Delta-search.com. Hela installationen installerar Delta Search Toolbar och ändrar din startsida till Delta-Search.com. Förutom det så ändras även din standard-webbläsare till Delta Search. Då detta webbläsar-plugin inte är ett virus så är dess hemsidor heller inte extremt farliga. Dock utgör Delta-search.com ett antal säkerhetsrisker som du bör vara medveten om.

Till exempel så kan den samla in din webbsöksinformation och om den exploateras av tredje part så kan du överösas med pop-upp-annonser som innehåller länkar till korrupta hemsidor. Pluginet kan också relateras till hemsidor som använder betala-per-klick-system för finansiell vinst och vill därför öka sin trafik. Därför kan Delta-search.com anpassa dina sökresultat så att du hamnar på dessa specifika hemsidor. Tyvärr så är det ganska vanligt att kommersiella hemsidor med flertalet pop-upp-meddelanden är fulla av malware. Därför är det jättelätt att infekteras av malware som allvarligt kan skada ditt system och stjäla dina pengar. För att undvika säkerhetsrisker så bör du ta bort Delta-search.com från din PC.

Manuell Borttagning av Delta-search.com

Windows 8

 1. Högerklicka på metro-startskärmen.
 2. Kolla det nedersta högra hörnet efter knappen ”Alla applikationer”.
 3. Klicka på knappen och välj Kontrollpanelen.
 4. Välj visa som: Kategori (detta är vanligen ursprungsläget), och Avinstallera ett program.
 5. Klicka på infektionens namn och ta bort det från listan.

Windows Vista & Windows 7

 1. Gå till Startmenyn --> Kontrollpanelen.
 2. Välj visa som: Kategori (detta är vanligen ursprungsläget) och gå till Avinstallera ett program.
 3. Klicka på infektionens namn och avinstallera det.

Windows XP

 1. Gå till Startmenyn --> Kontrollpanelen.
 2. Välj Lägg Till eller Ta Bort Program.
 3. Klicka på infektionens namn och ta bort det från listan.

Ta bort infektionen från din webbläsare

För Internet Explorer

 1. Tryck och håll inne Alt+X.
 2. Klicka på Hantera Add-on.
 3. Ta bort infektionens namn från listan ”Sökleverantörer”

För Mozilla Firefox

 1. Tryck och håll inne Ctrl+Shift+A en i taget.
 2. Hanteraren för Add-on kommer att öppnas.
 3. Ta bort infektionens namn från antingen Tillägg eller Plugin-sektionen.

För Google Chrome

 1. Tryck Alt+F och gå till Verktyg --> Tillägg.
 2. Ta bort infektionens namn från listan och klicka på Inställningar i vänster ruta.
 3. Välj Öppna en specifik sida eller grupp av sidor. Klicka på Välj sidor.
 4. Ta bort infektionens namn från listan och lägg till en ny startsida.
Ladda hem Delta-Search.com infektion scanner
 • Snabb & tästad lösning för Delta-Search.com hot borttagning.
 • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Delta-Search.com

Filer som hör ihop med infektion (Delta-Search.com):

%WINDOWS%\Tasks\BrowserProtect.job
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\uninstall.exe
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\GUninstaller.exe
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\escortShld.dll
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\deltasrv.exe
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\deltaEng.dll
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\deltaApp.dll
%Program Files%\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension\content\BrowserProtect.js
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension\components\BrowserProtect-3.6.xpt
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension\components\BrowserProtect-19.0.dll
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.settings
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.dll
%Application Data%\BrowserProtect\2.6.1125.80\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.crx
Start Menu\Programs\BrowserProtect\Uninstall BrowserProtect.lnk
Local Settings\Temp\SetupUpdater.exe
Local Settings\Temp\SetupAuto.exe
Local Settings\Temp\SearchComponent_Offer_0.exe
Local Settings\Temp\nsl47.tmp\Time.dll
Local Settings\Temp\MainProduct.exe
Local Settings\Temp\DeltaTB.exe
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\Setup.exe
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\MyBabylonTB.exe
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\delta.crx
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\CrxInstaller.dll
\Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\ChromeToolbarSetup.dll
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\Latest\ccp.exe
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\IEHelper.dll
Local Settings\Temp\426FA64D-BAB0-7891-818B-9FE871D27EE4\BExternal.dll
%Application Data%\BabSolution\Shared\GUninstaller.exe
%Application Data%\BabSolution\Shared\BUSUninstall.exe
%Application Data%\BabSolution\Shared\BUSolution.dll
%Application Data%\BabSolution\Shared\BabMaint.exe
%Application Data%\BabSolution\CR\Delta.crx
XingHaoUpdater.exe

Dynamisk Länk Bibliotek att ta bort (Delta-Search.com):

BrowserProtect.dll
BrowserProtect-19.0.dll
escortShld.dll
deltaEng.dll
deltaApp.dll
delta.dll
CrxInstaller.dll
ChromeToolbarSetup.dll
IEHelper.dll
BExternal.dll
BUSolution.dll

Processer att undgå (Delta-Search.com):

DeltaTB.exe
SearchComponent_Offer_0.exe
MainProduct.exe
Setup.exe
MyBabylonTB.exe
BUSUninstall.exe
SetupAuto.exe
deltasrv.exe
ccp.exe
uninstall.exe
BrowserProtect.exe
SetupUpdater.exe
GUninstaller.exe
BabMaint.exe
XingHaoUpdater.exe

Ta bort register inlägg (Delta-Search.com):

HKLM\SOFTWARE\Babylon
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}
HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}
HKLM\SOFTWARE\Classes\d
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
HKLM\SOFTWARE\DataMngr
HKLM\SOFTWARE\Delta
HKLM\SOFTWARE\e2dfddb338e846
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1185823F-F22F-4027-80E5-4F68ACD5DE5E}
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_BROWSERPROTECT
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\BrowserProtect
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_BROWSERPROTECT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BrowserProtect
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\BabylonToolbar
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\DataMngr
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\Delta
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
HKU\S-1-5-21-329068152-1390067357-682003330-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000}\iexplore\AllowedDomains\delta-search.com
Disclaimer

Kommentarer

 1. mwaramutse@yahoo Nov 15, 2013

  jag vill inte se den filen Delta Search på min dator, ta borta den, tack

 2. Mccayde Jan 20, 2014

  I'm shkeocd that I found this info so easily.

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.