Klicka på screenshot för
att zooma
Farlig nivå 9
Typ: Rogue Anti-Spyware
Gemensamma infektionssymtom:
  • Installerar sig på egen hand utan tillåtelse
  • Kopplar upp mot Internet utan din tillåtelse
  • Normala system program crash direkt
  • System crashes
  • Störande popup meddelanden
  • Trög Dator

Windows Internet Guard

Windows Internet Guard är ett slugt program som distribueras på Internet via en Trojansk infektion som du kan få på olika sätt. När programmet väl är installerat försöker malwaren lura användaren att tro att hans eller hennes oansvariga handlingar på Internet har lett till infektionen av datorsystemet och att det enda sättet att lösa problemet är att aktivera hela versionen av Windows Internet Guard. Sanningen är att oansvarigt handlande online leder till infektionen av Windows Internet Guard då denna rogue endast används för att svindla intet ont anandes användare på deras pengar.

Allt som presenteras av detta hemska program har ingenting att göra med det faktiska tillståndet av din PC. Trojanska hästar, virus och andra infektioner från denna malware är omöjliga att radera både manuellt och automatiskt då deras närvaro i systemet är simulerade. Därför är det viktigt att inte bry sig om några av dem. Samma rekommendation gäller för falska popup-varningar som visar ett påstått upptäckt "hot" och pressar användaren att skaffa hela versionen av programmet.

Då Windows Internet Guard är ett simulerat program oförmöget att utföra någon av de påstådda åtgärderna råds du till att ta bort det från ditt system så att systemet renas från alla de ogynnsamma delarna av malwaren. Vi råder dig att använda ett pålitligt borttagningsverktyg av spionprogram så att Windows Internet Guard tas bort professionellt och fullständigt. Ett ansett program kommer inte att hoppa över någon fil relaterad till infektionen vilket annars kan hända vid manuell borttagning av Windows Internet Guard, dessutom kommer systemet att skyddas mot framtida infektioner.

Ladda hem Windows Internet Guard infektion scanner
  • Snabb & tästad lösning för Windows Internet Guard hot borttagning.
  • Spara på ditt skrivbord & Starta nu!
disclaimer

Hur tar man bort Windows Internet Guard

Filer som hör ihop med infektion (Windows Internet Guard):

%AllUsersProfile%\Start Menu\Programs\Windows Internet Watchdog.lnk
%UserProfile%\Desktop\Windows Internet Watchdog.lnk
%AppData%\reg.dat
%AppData%\data.sec
%AppData%\svc-[random].exe

Processer att undgå (Windows Internet Guard):

svc-[random].exe

Ta bort register inlägg (Windows Internet Guard):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "Shell" = "%AppData%\svc-[random].exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations "LowRiskFileTypes" = ".zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat;.com;.cmd;.reg;.msi;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments "SaveZoneInformation" = 1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "ctfmon" = %AppData%\svc-[random].exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "MS-SEC" = %AppData%\svc-[random].exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "SD-986-001" = %AppData%\svc-[random].exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "S_SC" = %AppData%\svc-[random].exe
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "ZSFT" = %AppData%\svc-[random].exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\k9filter.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MpCmdRun.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MpUXSrv.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MSASCui.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msconfig.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msmpeng.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\msseces.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system "ConsentPromptBehaviorAdmin" = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system "ConsentPromptBehaviorUser" = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system "EnableLUA" = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system "EnableVirtualization" = 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\bckd "ImagePath" = 22.sys
Disclaimer

Skicka kommentar — VI BEHÖVER DIN MENING!

Kommentar:
Namn:
Ange säkerhetskod:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.